• Dr. Moe Wint Aung
 • M.B.,B.S, Dip.Med.Sc (Gen Med), M.Med.Sc (Int Med)
 • M.R.C.P (UK), R.R.C.P (Edin), PGCE in Diabetes
 • (အထွေထွေနှင့်ဆီးချိုအထူးကုသမားတော်ကြီး)
 • Tue, Wed, Thus (4:00 pm to 4:30 pm) Sat (9:00 am to 10:00 am)
 • Email: dr.moewintaung@aamcmyanmar.com
 • Dr. Muyar Nyunt
 • M.B.,B.S, M.D (USA)
 • American Board of Internal Medicine (Board Certified)
 • Member, American College of Physician
 • (အထွေထွေရောဂါအထူးကု သမားတော်ကြီး)
 • Mon to Sat (9:00 am to 12:00 noon) (2:00 pm to 6:00 pm) except Wednesday
 • Email: dr.muyarnyunt@aamcmyanmar.com
dr
 • Dr. Kyaw Tin Latt
 • M.B.,B.S, M.D (USA)
 • American Board of Internal Medicine (Board Certified)
 • Member, American College of Physician
 • (အထွေထွေရောဂါအထူးကု သမားတော်ကြီး)
 • Call us for appointment : Email: dr.kyawtinlatt@aamcmyanmar.com
dr
Consultant GI-Physicians
(အသည်း၊ အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ)
 • Professor Dr.Aye Min Soe
 • M.B.,B.S, M.Med.Sc. (Int Med), M.R.C.P (UK), FRCP (Edin)
 • Dr.Med.Sc (Gastroenterology)
 • (အသည်း၊ အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အထူးကုသမားတော်ကြီး)
 • Mon to Sat 8:00 am to 9:00 am, 4:00 pm to 5:00 pm
Senior Consultant Surgeon
(အထွေထွေခွဲစိတ်နှင့် အသည်းခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)
 • Dr.Nay Win Than
 • M.B.,B.S, M.Med.Sc (Surgery), M.R.C.S (Edin)
 • Certificate in Liver Transpantation
 • Senior Consultant Surgeon
 • Department of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery & Lnver Transplantation
 • Mon to Sat 5:00 pm to 6:00 pm
Associate Professor ( Urosurgeon)
(ဆီးနှင့် ကျောက်ကပ် ခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)
 • A/Prof.Dr.La Min Win
 • M.B.,B.S, M.R.C.S (Edin)
 • M.Med.Sc (Surgery)
 • Dr.Med.Sc (Urology)
 • Saturday 9:00 am
Consultant Pediatricians
(ကလေးအထူးကုသမားတော်ကြီး)
 • Dr.Hnin Thuzar Aung
 • M.B.,B.S.,M.Med.Sc (Paed)
 • DCH (London), MRCPCH(UK)
 • (ကလေးအထူးကုသမားတော်ကြီး)
 • Fri (2:00 pm to 3:00 pm)
Nutrition Specialist
(အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)
 • Dr.Win Win Myint
 • M.B.,B.S.,M.Sc (Nutrition)
 • Mem.AND (USA), Mem.SNDA (S'pore)
 • (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)
 • Friday (2:00 pm to 4:00 pm)
Consultant Pathologist
(ရောဂါဗေဒ ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီး)
 • Professor Dr.Aye Aye Khin
 • M.B.,B.S.,M.Med.Sc (Pathology)
 • Dip.Med.Ed, PhD (Pathology)
 • Professor/Head
 • Department of Medical Laboratory Technology
 • Univeristy of Medical Technology, Yangon
Professor Psychiatric Physician
(စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အထူးကုသမားတော်ကြီး)
 • Prof.Dr.Nyan Win Kyaw
 • M.B.,B.S.,DPM, MACTNIC (Australia)
 • M.Med.Sc (Psych), D.Med.Edu
Consultant Radiologists
(ဓါတ်မှန်ဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီးများ)
 • Dr.Daw Aye Thin Aung
 • M.B.,B.S.,M.Med.Sc. (Radiology)
 • Consultant Radiologist
 • Mon,Wed ,Fri (3:00 pm to 4:30 pm)
Clinical Psychologist
(စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အထူးကု)
 • U Ohn Hlaing
 • M.A (Psych), D.A.P (Liverpool)
 • Certified Applied Psychologist (UK)
Associate Professor (Urophysician)
(ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)
 • Prof.Dr.Khin Phyu Pyar
 • M.B.,B.S.,M.Med.Sc. (Int.Med),
 • M.R.C.P (UK), M.R.C.P.I (Iteland)
 • Dip.Med.Edu (DSMA), D.T.M&H (London)
 • F.R.C.P (Glasgow),F.R.C.P.I (Ireland)